Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
w Rzeszowie

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Rzeszowieul. Dąbrowskiego 79A
35-040 RzeszówGodziny urzędowania:
Poniedziałek - Piątek godz 7:30 - 15:05

e-mail: psse.rzeszow @ pis.gov.pl

tel. 17 85-419-09
(sekretariat)

tel. 17 85-419-36
(Oddział Higieny Żywnosci i Żywienia)

tel. 17 85-419-10
(Oddział Higieny Pracy)

tel. 17 85-419-69
(Oddział Higieny Komunalnej i Oddział Epidemiologii)

faks: nr wew. 110
numery wewnętrzne:
  • 110 - faks
  • 113 - Oddział Epidemiologii
  • 115 - Oddział Higieny Komunalnej
  • 117 - Oddział Higieny Pracy
  • 119 - Kadry
  • 121-123- Oddział Higieny Żywności i Żywienia
  • 126 - Sekretariat
  • 128 - Obsługa prawna
  • 129 - Księgowość
  • 131 - Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
  • 134 - Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
  • 137 - Sekcja Oświaty i Promocji Zdrowia

Telefon alarmowy PSSE w Rzeszowie


dostępny poza godzinami urzędowania,
tylko w sytuacji zagrożenia sanitarno - epidemiologicznego

668 958 999