Logo
POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W RZESZOWIE

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Staże i praca


Aktualne oferty pracy zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.


Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L.119 z 04.05.2016) informuję, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie, 35-040 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 79a
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • Pani/Pana dana osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji.
  • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także cofnięcia zgody.
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Podanie danych w zakresie jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
  • Liczba odwiedzających: 65615