Logo
POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W RZESZOWIE

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie

Kierownictwo Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie


Jaromir Ślączka

tel. 17-85-419-09

W sprawach skarg i wniosków przyjmuje w poniedziałki w godz. 12-14
Skargi i wnioski do dyrektora PSSE w Rzeszowie
przyjmowane są w sekretariacie w pokoju 26 II piętro

Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie

mgr inż. Wiesław Kwater

tel. 17-85-419-36 wew. 125

Główny Księgowy

Ewa Gałas
tel. 17-85-419-09 wew. 129

Obsługa Prawna


mgr Renata Kucaj
mgr Piotr Fugas
tel. 17-85-419-10

Inspektor Ochrony Danych


Bartosz Bereś
tel. 17-85-419-36 wew. 123
email:iod@psserzeszow.pl

Kadry

Kierownik Oddziału Ekonomicznego i Administracyjnego
mgr Beata Haba
tel. 17-85-419-10 wew 119

Kierownicy Komórek Organizacyjnych

Oddział Higieny Żywności i Żywienia

mgr inż. Krzysztof Hołysz tel. 17-85-419-36

Oddział Higieny Komunalnej

mgr inż. Marek Urbanik tel. 17-85-419-36 wew. 115

Oddział Epidemiologii

mgr inż Dominika Rylska-Malita tel. 17-85-419-69

Oddział Higieny Pracy

mgr Krystyna Przewoźnik tel. 17-85-419-36 wew. 117

Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

koordynator mgr inż. Paweł Matejko tel. 17-85-419-36 wew. 131

Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży

mgr inż. Wiesław Kwater tel. 17-85-419-36 wew. 134

Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

mgr Ewa Pietrucha tel. 17-85-419-10 wew. 137

Kierownik Systemu Jakości

Bartosz Bereś tel. 17-85-419-36 wew. 123

Koordynator Strony Internetowej

mgr Ewa Pietrucha tel. 17-85-419-10 wew. 137


Organem sprawującym nadzór nad Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Rzeszowie jest
Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny


Liczba odwiedzających: 55154