Logo
POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W RZESZOWIE

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie

Kierownictwo Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie


Jaromir Ślączka


W sprawach skarg i wniosków przyjmuje w poniedziałki w godz. 12-14
Skargi i wnioski do dyrektora PSSE w Rzeszowie
przyjmowane są w sekretariacie w pokoju 26 II piętro

Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie

mgr inż. Wiesław Kwater

Główny Księgowy

Ewa Gałas

Obsługa Prawna


mgr Renata Kucaj
mgr Piotr Fugas

Inspektor Ochrony Danych


Bartosz Bereś
email:iod@psserzeszow.pl

Kadry

Kierownik Oddziału Ekonomicznego i Administracyjnego
mgr Beata Haba

Kierownicy Komórek Organizacyjnych

Oddział Higieny Żywności i Żywienia

mgr inż. Krzysztof Hołysz

Oddział Higieny Komunalnej

mgr inż. Marek Urbanik

Oddział Epidemiologii

mgr inż Dominika Rylska-Malita

Oddział Higieny Pracy

mgr Krystyna Przewoźnik

Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

koordynator mgr inż. Paweł Matejko

Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży

mgr inż. Wiesław Kwater

Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

mgr Ewa Pietrucha

Kierownik Systemu Jakości

Bartosz Bereś

Koordynator Strony Internetowej

mgr Ewa Pietrucha


Organem sprawującym nadzór nad Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Rzeszowie jest
Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny


Liczba odwiedzających: 65623