Logo
POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W RZESZOWIE

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie

ODDZIAŁ EPIDEMIOLOGII

Do zadań Oddziału Epidemiologii należy:

W ramach tego pracownicy oddziału wykonuja następujące czynności:

Liczba odwiedzających: 65604