Logo
POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W RZESZOWIE

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie

ODDZIAŁ HIGIENY DZIECI I MŁODZIEŻY

Do zadań Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży należy:
Liczba odwiedzających: 65614