Logo
POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W RZESZOWIE

Zdrowy styl zycia

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o zdrowym stylu życia.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie informuje, że Główny Inspektor Sanitarny oraz Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców organizują w bieżącym roku szkolnym 8 edycję Konkursu Wiedzy o Zdrowym Stylu Życia organizowanego w ramach realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego "Trzymaj Formę". Głównym celem Konkursu jest zwiększenie świadomości wśród młodzieży na temat wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie, w szczególności poprzez pogłębienie wiedzy w zakresie prawidłowego żywienia i zdrowego stylu życia oraz ich znaczenia dla organizmu człowieka.

Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim skierowanym do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz gimnazjów.

Warunkiem udziału w Konkursie jest prawidłowe zgłoszenie placówki przez dyrektora szkoły do Komitetu Organizacyjnego. Zgłoszenia dokonuje się za pośrednictwem modułu rejestracji, dostępnego w ramach internetowego Systemu Konkursowego na stronie internetowej Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego "Trzymaj Formę" konkurs.trzymajforme.pl w terminie do dnia 14 grudnia br. (piątek), szczegóły określa załącznik nr 5 do regulaminu i załączona instrukcja.

Szkoła, która przystąpi do Konkursu, proszona jest o poinformowanie drogą mail koordynatora powiatowego programu edukacyjnego "Trzymaj Formę" Ewę Pietrucha - mail: ewa.pietrucha@psserzeszow.pl,

  • Instrukcja zgłaszania szkoły do udziału w Konkursie wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!”
  • Regulamin konkursu
  • Załącznik nr 1 - program merytoryczny
  • Załącznik nr 2 - wykaz literatury
  • Załącznik nr 3 - postępowanie komisji konkursowej
  • Załącznik nr 4 - harmonogram konkursu
  • Załącznik nr 5 - funkcjonalność internetowego systemu konkursowego
  • Liczba odwiedzających: 47981