Logo
POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W RZESZOWIE

KAMPANIA EDUKACYJNO – INFORMACYJNA „JASNE JAK SŁOŃCE”

KAMPANIA EDUKACYJNO – INFORMACYJNA

„JASNE JAK SŁOŃCE”

Nadmierne eksponowanie skóry na promienie UV może doprowadzić do wystąpienia poważnych chorób jak rak skóry.

Wciąż istnieje konieczność informowania o tym ogółu społeczeństwa. Również nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, jakie są negatywne skutki korzystania z solariów.

Stąd potrzeba kampanii edukacyjno – informacyjnej, która jest organizowana przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny oraz Ministerstwo Zdrowia.

„Jasne jak Słońce” to kampania skierowana do ogółu społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Mówi o skutkach nadmiernego narażenia na promieniowane UV i negatywnych aspektach korzystania z solariów.

Po więcej informacji zapraszamy pod adresami:

https://jasnejakslonce.pzh.gov.pl/strona/o-akcji

https://wsse.rzeszow.pl/promocja-zdrowia/kampanie-i-akcje-prozdrowotne/jasne-jak-slonce
Liczba odwiedzających: 65590