Logo
POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W RZESZOWIE

Europejski Tydzień Szczepień

WAŻNY KOMUNIKAT!

NOWE WZORY FORMULARZY
ZLK-1, ZLK-2, ZLK-3, ZLK-4 oraz ZLK-5

Dnia 19 grudnia 2019 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia z 10 grudnia 2019 r. w sprawie zgłaszania podejrzeń i rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych oraz zgonów z ich powodu – rozporządzenie dostępne pod adresem:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002430

W nowym rozporządzeniu wypunktowano zakażenia i choroby zakaźne oraz sytuacje, kiedy należy dokonać zgłoszenia telefonicznie na numer telefonu alarmowego właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego:

Telefon alarmowy PPIS w Rzeszowie - +48 668 958 999

Wzór nowego formularza zgłoszenia ZLK-1 do PPIS w Rzeszowie:

  • ZLK-1 [PDF]
  • ZLK-1 [WORD]
  • Liczba odwiedzających: 65618