Logo
POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W RZESZOWIE

I Powiatowy Konkurs plastyczny E-papierosy - zagrożenie większe niż Ci się wydaje dla uczniów szkół podstawowych"

I Powiatowy Konkurs plastyczny "E-papierosy - zagrożenie większe niż Ci się wydaje" dla uczniów szkół podstawowych

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie oraz Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, organizuje I edycję Powiatowego Konkursu Plastycznego pod hasłem "E-papierosy - zagrożenie większe niż Ci się wydaje" Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu miasta i powiatu rzeszowskiego. Celem nadrzędnym Konkursu jest promowanie prozdrowotnego stylu życia oraz zmobilizowanie uczniów do poszerzenia wiedzy o szkodliwości używania e-papierosów i innych wyrobów tytoniowych. Odbywa się pod honorowym patronatem Starosty Rzeszowskiego.

Konkurs będzie trwał od 10 lutego do 31 marca 2020 roku.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie, dla laureatów przygotowane są cenne nagrody.DOKUMENTY DO POBRANIA:


PISMO DO SZKÓŁ

REGULAMIN KONKURSU

ZGODA UCZESTNIKA NIEPEŁNOLETNIEGOLiczba odwiedzających: 38230