Logo
POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W RZESZOWIE

Profilaktyka uzależnień - środki psychoaktywne. Cykl zajęć edukacyjnych w szkołach podstawowych

Profilaktyka uzależnień - środki psychoaktywne. Cykl zajęć edukacyjnych w szkołach podstawowych

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie informuje, że od 1.03.2020 r. przystępuje do realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień – zapobieganie używania środków psychoaktywnych.
Naszym celem jest dotarcie z przekazem edukacyjnym do starszych uczniów szkół podstawowych w Rzeszowie. Zajęcia będą prowadzone przez pracowników promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Rzeszowie, którzy omówią wpływ narkotyków i dopalaczy na organizm człowieka, oraz przeprowadzą zajęcia w formie aktywnej, wykorzystując okulary imitujące widzenie pod wpływem środków psychoaktywnych i alkoholu (narko i alkogogle). Policjanci Komendy Miejskiej Policji wprowadzą uczniów w problem odpowiedzialności karnej. Czas trwania zajęć to dwie godziny lekcyjne. Szkoła powinna przygotować sprzęt multimedialny oraz drobne sprzęty sportowe (pachołki, piłki pingpongowe, piłki do tenisa itp.).
W terminie od 1 marca do 30 kwietnia 2020 r. planujemy przeprowadzić zajęcia wśród 10 szkół podstawowych, zatem liczba szkół jest ograniczona. Zgłoszenia do przeprowadzenia zajęć proszę przesyłać na adres: psse.rzeszow@pis.gov.pl lub bezpośrednio do sekcji oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia: ewa.pietrucha@psserzeszow.pl. W informacji proszę podać osobę do kontaktu, nazwę szkoły, adres mail i telefon kontaktowy oraz przewidzianą liczbę uczniów, którzy będą brać udział w zajęciach.Liczba odwiedzających: 52711