POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W RZESZOWIE

Ważne tematy jeden test dwa życia

KAMPANIA JEDEN TEST DWA ŻYCIA

Światowy Dzień AIDS – 1 grudzień

Sytuacja epidemiologiczna zakażeń HIV i zachorowań na AIDS w województwie podkarpackim i w Polsce stan na 31 sierpnia 2014 r.

W województwie podkarpackim od wdrożenia badań w roku 1985 do 31 sierpnia 2014 r. odnotowano ogółem 312 zakażeń HIV potwierdzonych serologicznie. Zakażenia HIV stwierdzono u:

Ogółem na terenie województwa podkarpackiego odnotowano 75 zachorowań na AIDS; 32 chorych zmarło.

W Polsce od wdrożenia badań w 1985 roku do 31 sierpnia 2014 r. stwierdzono zakażenie HIV u 18 204 osób , wśród których było co najmniej 6 051 zakażonych w związku z używaniem narkotyków, 1 285 poprzez kontakty heteroseksualne oraz 2 128 poprzez kontakty seksualne pomiędzy mężczyznami. Ogółem w Polsce odnotowano 3 163 zachorowania na AIDS; 1 283 chorych zmarło.


Informacja prasowa
jeden test dwa życia
Liczba odwiedzających: 24696