Logo
POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W RZESZOWIE

Ważne tematy

Europejska kampania informacyjna 2016 – 2017
„Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”

poświęcona zarządzaniu wiekiem w pracy i zrównoważonemu życiu zawodowemu

Informacje ogólne

Dlaczego ten temat?

Jakie są cele kampanii?

Jakie są główne obszary tematyczne kampanii?

Kto jest organizatorem kampanii?

Kampania jest przedsięwzięciem koordynowanym przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) i organizowanym w ponad 30 państwach UE. W każdym kraju kampania jest współorganizowana i wspierana przez sieć partnerów: krajowe punkty centralne (w Polsce jego rolę pełni CIOP-PIB), oficjalnych partnerów kampanii, europejskich partnerów społecznych, partnerów medialnych, Europejską Sieć Przedsiębiorczości (EEN), instytucje i agencje UE.

Wydarzenia

Konkurs dobrych praktyk (pdf)

Weź udział w kampanii

W kampanii mogą wziąć udział organizacje o dowolnej wielkości i z dowolnego sektora oraz osoby indywidualne. Zachęcamy do:

Partnerzy kampanii

Zapraszamy do współpracy organizacje, przedsiębiorstwa i osoby indywidualne, które chcą się zaangażować w promowanie idei kampanii wśród swoich pracowników i partnerów biznesowych.

Kontakt z organizatorami kampanii w Polsce:

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Krajowy Punkt Centralny EU-OSHA
Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
Tel. 22 623 36 77, 623 37 22, email:focalpoint.pl@ciop.pl
www.ciop.pl
Liczba odwiedzających: 42535