Logo
POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W RZESZOWIE

WZWA

UWAGA!
Wzrost zachorowań na Wirusowe Zapalenie Wątroby typu A

W związku z sytuacją epidemiczną na terenie kraju i wzmożoną zachorowalnością na wirusowe zapalenie wątroby typu A ( WZW A) na terenie woj. podkarpackiego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie zwraca uwagę na konieczność zapobiegania przypadkom zachorowania.

Wirusowe zapalenie wątroby typu A (wzw A) to choroba zakaźna wywołana przez wirusa HAV (Hepatitis A Virus), który jest odporny na działanie czynników zewnętrznych, tj. temperatura, substancje chemiczne. Ludzie są jedynym rezerwuarem wirusa wywołującego WZW A, który przenoszony jest głównie drogą pokarmową.

Do zakażenia może dojść przez:

 • poprzez spożycie skażonego pożywienia (np. nieumytych owoców) i skażonej wody.
 • kontakt bezpośredni z zakażonym człowiekiem (np. przeniesienie wirusa poprzez nie umyte po wyjściu z toalety ręce),

 • Choroba łatwo się szerzy w zbiorowiskach dzieci (przedszkola, szkoły) oraz pomiędzy domownikami.

  WZW A określane jest również jako żółtaczka pokarmowa. U osób dorosłych częstym objawem zakażenia HAV jest zażółcenie skóry, której towarzyszą objawy ogólne, tj. gorączka, brak apetytu, nudności, wymioty. Objawy te pojawiają się 2–7 tygodni od momentu zakażenia i mogą trwać nawet przez wiele tygodni. U około 15% pacjentów objawy nawracają lub trwają ciągle nawet przez okres 6–9 miesięcy. U dzieci ponad 90% przypadków zakażenia tym wirusem przebiega bez objawów lub z objawami niespecyficznymi, bez żółtaczki. Osoby zakażone HAV są zakaźne nawet w okresie 2 tygodni przed pojawieniem się u nich pierwszych objawów.


  WZW A (wirusowe zapalenie wątroby typu A) - zapobieganie

 • przestrzegaj zasad higieny, także podczas przygotowywania posiłków;
 • spożywaj potrawy po obróbce termicznej (gotowane, pieczone, smażone),
 • pij butelkowaną lub przegotowaną wodę (zwłaszcza podczas pobytu za granicą);
 • chroń jedzenie przed owadami;

 • Szczepionki są jedną ze skutecznych form profilaktyki zachorowania:

 • już 15 dni po podaniu pierwszej dawki szczepionki ochronne przeciwciała stwierdza się u 80–98% osób, a po miesiącu u 96–100% osób;
 • po kompletnym cyklu szczepienia przeciwciała ochronne stwierdza się u 100% szczepionych;
 • po kompletnym szczepieniu aż 94–100% osób nie zachoruje na WZW typu A.

 • Ochrona po szczepieniu jest długotrwała, prawdopodobnie utrzymuje się przez całe życie. Dawki przypominające nie są więc potrzebne. Kompletny schemat szczepienia składa się z 2 dawek szczepionki podanych w 6–12-miesięcznym odstępie. Wszystkie dostępne w Polsce szczepionki przeciwko WZW typu A należą do szczepionek „nieżywych” i zawierają nieaktywny wirus. W Polsce zarejestrowane są trzy szczepionki : Avaxim, Havrix i Vaqta. 

  W związku z zaistniałą sytuacją przypomina się o konieczności:

 • zwrócenie uwagi na: przestrzeganie przez personel zatrudniony bezpośrednio przy produkcji lub mający kontakt z żywnością zasad wynikających z Dobrej Praktyki Higienicznej, ze szczególnym uwzględnieniem techniki mycia i dezynfekcji rąk,
 • zapewnienie odpowiednich warunków mycia środków spożywczych przeznaczonych do bezpośredniego spożycia,
 • zwrócenie uwagi na jakości wody wykorzystywanej do produkcji posiłków, czy kostek lodu oraz mycia środków spożywczych,
 • zwrócenie uwagi na źródło pochodzenia warzyw, owoców oraz ryb,
 • zapewnienie właściwych zasad gospodarki odpadami.

 • Ponadto dzieci, młodzież oraz pracownicy powinni mieć zabezpieczoną w sposób ciągły możliwość korzystania w nieograniczonym zakresie z środków służących do utrzymania higieny osobistej tj. ciepłej wody, mydła, ręczników jednorazowego użytku (suszarek do rąk) i papieru toaletowego.

  Liczba odwiedzających: 47982