POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W RZESZOWIE

Ważne tematy

Program edukacyjny „Trzymaj formę” został przygotowany i zorganizowany przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców.

Celem programu „Trzymaj Formę!” jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

Program może być realizowany w szkołach gimnazjalnych oraz w szkołach podstawowych w klasach V-VI. Realizacja programu powinna służyć promocji aktywności fizycznej oraz prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się młodzieży.

 1. CEL GŁÓWNY:
 2. Poprawa sposobu odżywiania młodzieży i promocja aktywności fizycznej.
 3. CELE SZCZEGÓŁOWE:
  • Zwiększenie wiedzy dotyczącej zbilansowanej diety i aktywności fizycznej.
  • Dostarczenie wiedzy i umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych.
  • Kształtowanie postaw i zachowań w zakresie prawidłowego żywienia i uprawiania aktywności fizycznej.
  • Rozszerzenie asortymentu sklepików szkolnych o zalecane produkty.
  • Propagowanie zdrowego stylu życia w szkole, w domu i środowisku pozaszkolnym.
  Partnerami programu są:
 • - Ministerstwo Edukacji Narodowej,
 • - Instytut Matki i Dziecka,
 • - Instytut Żywności i Żywienia,
 • - Ministerstwo Sportu i Turystyki,
 • - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
 • - Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie.

Liczba odwiedzających: 23335