Logo
POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W RZESZOWIE

Kleszcze

Urząd Miasta Rzeszowa

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Rzeszowie

przedstawia przygotowany dla mieszkańców Rzeszowa

Pilotażowy Program wykrywania zakażeń wirusowego zapalenia wątroby typu C wśród mieszkańców miasta Rzeszowa

Cele programu:

Adresatami Programu są mieszkańcy Rzeszowa w wieku 18-65 lat, w tym:

Bezpłatne badania mogą wykonać mieszkańcy Rzeszowa (zameldowani na stałe lub czasowo) w wieku 18-65 lat, nie leczeni z powodu WZW typu C, z uwzględnieniem osób z grup ryzyka wymienionych powyżej.

Badania wykonywane są:

W ramach programu organizowana jest konferencja szkoleniowa dla lekarzy POZ z Rzeszowa w dniu 13 listopada 2015 roku, o godz. 1200 w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Rzeszowie.

hcv ulotka
Liczba odwiedzających: 37313