POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W RZESZOWIE

Ważne tematy

Państwowa Inspekcja Sanitarna  realizuje program edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I-III szkół podstawowych pt. „Nie pal przy mnie, proszę”.

Program ten wpisuje się w zadania do realizacji Narodowego Programu Zdrowia na lata 2009-2015 w zakresie ochrony zdrowia.

 

Cel główny programu:

Cele szczegółowe programu:

Założenia i sposób realizacji programu.

Adresaci programu:

Realizatorzy:

Koordynatorzy:

Oczekiwane efekty działań edukacyjnych:

 


Kwestionariusz dla szkolnego koordynatora programu

Poradnik dla nauczyciela

Poradnik dla nauczyciela - okładka

szkoły wolne od dymu - poradnik

szkoły wolne od dymu - poradnik - okładka

Plakat

Liczba odwiedzających: 23333