POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W RZESZOWIE

Kleszcze

Moje dziecko idzie do szkoły

Rozpoczęcie nauki w szkole jest dla dziecka i jego rodziców momentem niezmiernie ważnym i trudnym. Dla dziecka i jego rodziców wszystko jest nowe – nowe środowisko, nowe obowiązki, oczekiwania, pierwsze sukcesy i niepowodzenia. Program edukacyjny Moje dziecko idzie do szkoły skierowany jest do dzieci klas pierwszych , klas 0 , ich rodziców i opiekunów. Program Moje dziecko idzie do szkoły jest doskonałą pomocą dydaktyczną dla rodziców, nauczycieli i wychowawców.

Celem programu jest:

Materiały programowe poruszają m.in. zagadnienia dotyczące:

Program Moje dziecko idzie do szkoły jest doskonałą pomocą dydaktyczną dla rodziców, nauczycieli i wychowawców

Liczba odwiedzających: 23334