POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W RZESZOWIE

Ważne tematy

Program edukacyjny
dla dzieci klas I –III szkół podstawowych Zawsze razem

Program został wdrożony do szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006. W roku szkolnym 2015/2016 program „Zawsze razem” był realizowany we wszystkich p owiatach województwa podkarpackiego i obejmował 209 szkół podstawowych i 17 przedszkoli. dukacją objęto ponad 8 tys. uczniów klas I – III szkół podstawowych i 258 przedszkolaków i o k. 3,5 tys. rodziców. Program był realizowany poprzez różnorodne formy: pogadanki, pracę z książką, konkursy plastyczne, inscenizacje, gry, zabawy, imprezy itp. Ilość godzin przeznaczona na realizację programu była zróżnicowana i zależała w dużej mierze od zaangażowania koordynatora szkolnego, średnio na realizację programu przeznaczono 5 godzin lekcyjnych.

W bieżącym roku szkolnym 2015/2016 program edukacyjny „Zawsze Razem” będzie proponowany szkołom podstawowym i tak jak w roku ubiegłym wzmocnieniem programu będzie konkurs plastyczny. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w realizację programu w roku ubiegłym i jednocześnie zapraszamy do współpracy. Mamy nadzieję, że nasze wspólne działania prozdrowotne przyniosą wymierne efekty w zakresie kształtowania prawidłowych zachowań prozdrowotnych dzieci.

Celem programu jest kształtowanie u dzieci właściwych postaw i zachowań wobec słabszych rówieśników, unikanie zachowań ryzykownych oraz podejmowanie zdrowych wyborów życiowych.

Propozycje tematów do realizacji w programie to:

Program został wdrożony do szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006. W roku szkolnym 2013/2014 program „Zawsze razem” był realizowany we wszystkich powiatach województwa podkarpackiego i obejmował 221 szkół podstawowych i 1 przedszkole. Edukacją objęto 7690 uczniów klas I – III szkół podstawowych i 52 przedszkolaków, natomiast informacją 141 nauczycieli, 2215 rodziców. Program był realizowany poprzez różnorodne formy: pogadanki, pracę z książką, konkursy plastyczne, inscenizacje, gry, zabawy, imprezy itp.

Ilość godzin przeznaczona na realizację programu była zróżnicowana i zależała w dużej mierze od zaangażowania koordynatora szkolnego, średnio na realizację programu przeznaczono 5 godzin lekcyjnych.

W bieżącym roku szkolnym 2015/2016 program edukacyjny „Zawsze Razem” będzie proponowany szkołom podstawowym i tak jak w roku ubiegłym wzmocnieniem programu będzie konkurs plastyczny. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w realizację programu w roku ubiegłym i jednocześnie zapraszamy do współpracy. Mamy nadzieję, że nasze wspólne działania prozdrowotne przyniosą wymierne efekty w zakresie kształtowania prawidłowych zachowań prozdrowotnych dzieci.

Załączniki:

-regulamin konkursu plastycznego „Zawsze Razem”
-zgoda przedstawiciela dziecka do lat 18
-kolorowanka dla dzieci
Liczba odwiedzających: 23333