POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W RZESZOWIE

Ważne tematy

Konferencja naukowa HCV

Pilotażowy program wykrywania zakażeń wirusowego zapalednia wątroby typu C wśród mieszkańców Miasta Rzeszowa13 listopada 2015 Prezydent Miasta Rzeszowa, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie przy współpracy z Oddziałem Rzeszowskiego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Okręgowej Izby Lekarskiej, Porozumienia Podkarpackiego Związku Pracodawców Opieki Zdrowotnej zorganizował konferencję naukowa rozpoczynająca Pilotażowy Programu wykrywania zakażeń wirusowego zapalenia wątroby typu C wśród mieszkańców miasta Rzeszowa.


Liczba odwiedzających: 23333