POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W RZESZOWIE

Ważne tematy

III Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa Wewnętrznego

10 marca 2016 roku w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie, na ul. Cegielnianej 14 odbyło się III Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Rzeszowie wzięła czynny udział w tym Święcie promując zdrowy styl życia wolny od uzależnień.

Zorganizowano ćwiczenia z wykorzystaniem alkogogli oraz narkogogli. Proponowano uczestnikom spacer po linii, zbieranie przedmiotów, tor przeszkód i inne ćwiczenia w założonych goglach. Wykonywano badanie poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu i zawartość tlenku węgla w hemoglobinie dla palaczy papierosów.

Udostępniano również materiały informacyjne i edukacyjne.

Bezpośrednio w zabawach i zajęciach edukacyjnych wzięło udział 180 młodych ludzi.
Liczba odwiedzających: 23333