Logo
POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W RZESZOWIE

Ważne tematy

Informacja dotycząca gorączki wirusowej Ebola (EVD)

W związku z trwającą od lutego 2014 r. w 3 krajach Afryki: Gwinei, Liberii i Sierra Leone epidemią gorączki Ebola (EVD), w ostatnim okresie wystąpiły również pojedyncze przypadki zawleczenia tej choroby do krajów umiarkowanej strefy klimatycznej (1 przypadek zawleczony do USA oraz 2 przypadki wtórnego zakażenia wśród personelu medycznego). W Hiszpanii wystąpił ponadto przypadek zakażenia szpitalnego od chorego przetransportowanego z Afryki na planowe leczenie. Do chwili obecnej nie wystąpiły natomiast przypadki zawleczeń do Anglii, Francji, Belgii tj. krajów, które łączą szczególnie intensywne kontakty społeczne-gospodarczo z krajami objętymi epidemią. Obecne ryzyko zawleczenia Eboli do Polski jest niezwykle niskie, nie może być jednak całkowicie wykluczone.

 1. Sytuacja epidemiologiczna w Gwinei, Liberii i Sierra Leone
 2. W 3 krajach Afryki Zachodniej choroba szerzy się obecnie na rozległych obszarach tych państw w rozmiarach epidemicznych. Wg danych WHO (z dnia 22.10.2014 r.) od początku epidemii liczba zachorowań, w tym zgonów była następująca:
    Obszar epidemiczny Zachorowania w tym zgony
  1. Gwinea 1540 904
  2. Liberia 4665 2705
  3. Sierra Leone 3706 1259
    Zachorowania lokalne  (tereny wiejskie) Zachorowania w tym zgony
  4. Demokratyczna Republika Konga 66 49
    Łącznie 9977 4917

  W związku z powyższym zdecydowanie odradza się podróżowanie do ww. 3 krajów do czasu ustania w nich epidemii Gorączki Ebola.

  Przypadki w Demokratycznej Republice Kongo (d. Zair – ze stolica w Kinszasa, nie mylić z Republiką Kongo ze stolicą z Brazzaville) są obecnie ograniczone do terenów wiejskich i nie objęły miast. Są one wywołane przez szczep wirusa Ebola-Sudan i nie są powiązane epidemiologiczne z obecnie trwającą epidemią w ww. 3 krajach Afryki Zachodniej, gdzie występuje szczep Ebola-Zair.

 3. Postępowanie w przypadku pobytu na obszarach występowania Eboli
 4. Zdecydowanie odradza się obecnie podróżowanie do 3 krajów objętych występowaniem zachorowań na Ebolę w rozmiarach epidemicznych tj. Gwinea, Liberia i Sierra Leone. W przypadku, gdy przełożenie podróży nie jest możliwe, w celu uzyskania profesjonalnej porady lekarskiej w zakresie zagrożeń epidemiologicznych w tych krajach oraz możliwości profilaktyki przeciw chorobom innym niż Ebola (profilaktyce przeciw malarii oraz szczepieniom przeciw żółtej gorączce), należy przed wyjazdem skontaktować się z lekarzem medycyny podróży lub lekarzem medycyny tropikalnej, najlepiej nie później niż 4 - 6 tyg. przed planowaną podróżą. Pozwoli to na przyjęcie zalecanej przez lekarza profilaktyki w terminie umożliwiającym osiągnięcie odpowiedniego poziomu odporności przeciw żółtej gorączce i malarii. Nie istnieje natomiast ani szczepionka, ani profilaktyka farmakologiczna przeciw Eboli. W dbałości o bezpieczeństwo w czasie podróży zachęcamy do korzystania z systemu e-konsulat na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych https://secure.e-konsulat.gov.pl/

  Zgodnie z zaleceniami (WHO, ECDC, CDC) podróżujący powinni w najwyższym stopniu zachować następujące środki ostrożności:

  • przestrzegać zasad higieny rąk,
  • unikać wszelkich kontaktów z osobami chorymi lub ciałami osób zmarłych,
  • unikać wszelkich kontaktów z dzikimi zwierzętami (w szczególności z małpami, gatunkami leśnych antylop, gryzoniami, nietoperzami), również z ciałami padłych zwierząt,
  • nie spożywać mięsa dzikich zwierząt,
  • dokładnie myć i obierać warzywa oraz owoce przed ich spożyciem,
  • unikać przygodnych kontaktów płciowych – w przypadku podjęcia związanego z nimi ryzyka stosować zabezpieczenia,
  • zrezygnować z odwiedzania miejsc bytowania nietoperzy (np. jaskiń, kopalni, schronów).

  W razie zachorowania w trakcie pobytu należy natychmiast poprosić o pomoc lekarską.

 5. Postępowanie w przypadku wystąpienia gorączki oraz innych objawów po powrocie z 4 krajów występowania Eboli
 6. W przypadku wystąpienia, w okresie do 21 dni od ostatniego dnia pobytu w 4 krajach: Gwinei, Liberii, Sierra Leone oraz Demokratycznej Republice Konga (d. Zair), co najmniej jednego z następujących objawów: gorączka >38.5°C, nasilony, utrzymujący się ból głowy, bóle mięśni, wymioty, biegunka, ból brzucha, nie mające innych przyczyn krwawienia/wylewy krwi (np. podskórne, w obrębie błon śluzowych, siniaki) należy pozostać w domu, unikać kontaktu z innymi domownikami, oraz zadzwonić niezwłocznie pod numer 112 lub 999 w celu uzyskania od dyspozytora medycznego informacji o dalszym postępowaniu (patrz: Procedura postępowania dla dyspozytora medycznego Państwowego Ratownictwa Medycznego).

 7. Sposób szerzenia się wirusa
 8. Przeniesienie wirusa Ebola następuje przez bezpośredni kontakt z krwią, wydzielinami i wydalinami osoby zakażonej. W przypadku bliskiego kontaktu z chorym twarzą w twarz - personel medyczny musi zabezpieczać twarz (błony śluzowe oczy, nos i ust) przed przeniesieniem wirusa na bliską odległość (do 1 m) w wyniku zachlapania lub aerolizacji wydzielin chorego. Osoba zakażona staje się zakaźna dopiero po wystąpieniu objawów. Natomiast w odróżnieniu do wirusa odry, ospy wietrznej lub grypy wirus Ebola nie szerzy się drogą powietrzną. Transmisja wirusa Ebola możliwa jest również od osoby zmarłej z powodu zakażenia oraz od zakażonych/padłych zwierząt takich jak: małpy czy nietoperze. Maksymalny okres wylęgania choroby (inkubacji) wynosi do 21 dni od chwili kontaktu ze źródłem zakażenia.

 9. Sytuacja epidemiologiczna w pozostałych krajach regionu
 10. Ostatni przypadek zachorowania na Ebolę w Nigerii i Senegalu odnotowany został 31 sierpnia 2014 r. Ze względu, że od ostatniego zachorowania upłynął już czas równy najdłuższemu okresowi wylegania, należy uznać że transmisja wirusa w tych 2 krajach została przerwana. W okresie wcześniejszym w Nigerii wystąpiło łącznie 20 przypadków, w tym 8 śmiertelnych. W Senegalu odnotowano 1 przypadek. WHO oficjalnie ogłosiło Nigerię i Senegal jako kraje wolne od gorączki Ebola. Każdorazowo przy wyjeździe należy mieć na uwadze, że obszary Afryki równikowej są terenem stałego występowania niebezpiecznych chorób tropikalnych: wirusowych gorączek krwotocznych takich jak Lassa, żółta gorączka, a także chorób przenoszonych przez owady (m.in. malaria) oraz drogą pokarmową: dur brzuszny, szigeloza (czerwonka bakteryjna). Opracowano na podstawie materiałów WHO, CDC, ECDC z dnia 22 października 2014 r.

  Materiały, zalecenia i wytyczne dotyczące epidemii gorączki krwotocznej Ebola w Afryce:

  (Z uwagi na uaktualnianie informacji zamieszczanych w tej zakładce, prosimy wszystkich korzystających o ich bieżące śledzenie - na dokumentach polskojęzycznych umieszczona jest data ostatniej modyfikacji, dzięki czemu w prosty sposób można zweryfikować aktualność informacji).

  1a. Ulotka dla podróżnych powracających z Gwinei, Liberii i Sierra Leone, Demokratycznej Republiki Kongo (PL)

  2. Gorączka krwotoczna Ebola – informacje dla podróżnych (PL)

  3. Oświadczenie WHO z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie uznania epidemii gorączki krwotocznej za zdarzenie nadzwyczajne stanowiące zagrożenie dla innych państw (ENG)

  3a. Oświadczenie WHO z dnia 22 września w sprawie ogniska gorączki Ebola (ENG)

  4. Informacja NIZP-PZH nt. badań diagnostycznych w kierunku zakażenia wirusem Ebola (PL)

  5. Epidemia gorączki krwotocznej Ebola w Afryce - OCEA RYZYKA ECDC z dnia 29.09.2014 r. (ENG)

  6. Epidemia gorączki krwotocznej Ebola w Afryce - OCENA RYZYKA (PL)

  7. Praktyczne narzędzie do przygotowania Planu Przygotowań Kryzysowych dla szpitali (PL)

  8. Zalecenia dla personelu samolotów (ENG)

  9. Materiał dotyczący dezynfekcji narzędzi i sprzętu (ENG)

  10. Informacja dot. środków ochrony osobistej preferowanych dla osób mających kontakt z osobą chorą na wirusową gorączkę Ebola w celu zabezpieczenia się przed zakażeniem (PL)

  11. Materiał ECDC (RAGIDA) - Risk assessment guidelines for diseases transmitted on aircraft (ENG)

  12. Materiały  WHO dotyczące zapobiegania zakażeniom w podmiotach leczniczych w przypadku opieki nad pacjentami z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakażenia wirusem gorączki krwotocznej, ze szczególnym uwzględnieniem Ebola (ENG)

  13. Materiał WHO - podręcznik postępowania. Epidemie Ebola  i Marburg: przygotowanie, powiadomienie, kontrola zakażeń i ewaluacja (ENG)

  14. Pakiet informacji dla lekarzy POZ i służb medycznych

  15. "Co powinniśmy wiedzieć o zakażeniu wirusem Ebola?" (źródło: Medycyna Praktyczna)

  Więcej informacji nt. bieżącej sytuacji w Gwinei, Liberii, Sierra Leone, Nigerii i Senegalu  dostępnych jest tu:

  http://www.afro.who.int/en/clusters-a-programmes/dpc/epidemic-a-pandemic-alert-and-response/outbreak-news.html
  http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/ebola_marburg_fevers/Pages/index.aspx
  http://www.cdc.gov/vhf/ebola/outbreaks/guinea/index.html

  mapa ebola afryka
Liczba odwiedzających: 47981