Logo
POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W RZESZOWIE

Jestem OK

Powiatowy Konkurs plastyczny „Jestem OK, Nie Palę”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie oraz Starostwo Powiatowe w Rzeszowie w ramach kampanii „ Światowego Dnia Bez Tytoniu” zaprasza do udziału w XII edycji konkursu plastycznego na plakat pod hasłem „Jestem OK – nie palę” dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych powiatu rzeszowskiego.

Celem konkursu jest kształtowanie postaw i zachowań zgodnych z zasadami zdrowego stylu życia – wolnego od nałogu tytoniowego, zmobilizowanie uczniów do poszerzenia wiedzy o szkodliwości nałogu tytoniowego oraz wykreowanie modelu młodego człowieka, który nie pali tytoniu.

Konkurs trwa od 20 października do 24 listopada 2017 roku.

Dzień 24 listopada 2017 roku – jest ostatecznym terminem przekazania prac konkursowych do Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w RzeszowieSerdecznie zapraszamy do udziału w KonkursieDOKUMENTY DO POBRANIA:


PISMO DO DYREKTORÓW SZKÓŁ

REGULAMIN KONKURSU

OŚWIADCZENIE PEŁNOLETNIEGO

ZGODA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO  • Liczba odwiedzających: 31564