POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W RZESZOWIE

Zdrowy Styl Życia

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o zdrowym stylu życia w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie informuje, że Główny Inspektor Sanitarny oraz Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców organizują w bieżącym roku szkolnym 2017/2018 VII edycję Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia organizowanego w ramach realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę”.

Głównym celem Konkursu jest zwiększenie świadomości wśród młodzieży na temat wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie, w szczególności poprzez pogłębienie wiedzy w zakresie prawidłowego żywienia i zdrowego stylu życia oraz ich znaczenie dla organizmu człowieka.

Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim skierowanym do uczniów klas VII szkół podstawowych oraz gimnazjów.

Warunkiem udziału w Konkursie jest prawidłowe zgłoszenie placówki przez dyrektora szkoły do Komitetu Organizacyjnego. Zgłoszenia dokonuje się za pośrednictwem modułu rejestracji dostępnego w ramach Internetowego Systemu Konkursowego na stronie internetowej Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę” w terminie

do dnia 3 listopada 2017 r.

Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie online formularza rejestracyjnego, a następnie wygenerowanie powyższego formularza zgłoszeniowego szkoły oraz przesłanie jego oryginału w formie papierowej, opatrzonego pieczęcią i podpisem dyrektora szkoły na adres Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Rzeszowie, ul. Wierzbowa 16; 35-959 Rzeszów (załącznik nr 6 regulaminu Konkursu).

Serdecznie zapraszamy do udziału !DOKUMENTY DO POBRANIA:


PISMO DO DYREKTORÓW SZKÓŁ

REGULAMIN KONKURSU

INSTRUKCJA KONKURSU

ZGODA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO  • Liczba odwiedzających: 27324