Logo
POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W RZESZOWIE

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie

Formularze wniosków i podań do Oddziału Higieny Pracy w PSSE Rzeszów


Formularz zgłoszenia zatruć dopalaczami:


Formularze wniosków i podań do Oddziału Higieny Żywności i Żywienia w PSSE Rzeszów

Składając wszelkie wnioski do OHŻŻ w Rzeszowie, nalezy do poniższych formularzy dołączyć wypis z ewidencji działalności gospodarczej
lub wypis z krajowego rejestru sądowego.
Wypełniony formularz wraz z załączonymi dokumentami należy złożyc w sekretariacie PSSE Rzeszów (pok. 26)

Wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej:


Wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej:


Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej:


Wniosek o wykreślenie zakładu z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej:


Wniosek o przedłużenie terminu wykonania decyzji:


Wniosek o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej środka spożywczego/ materiału lub wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością:

Załącznik - specyfikacja partiiWniosek o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej substancji pomagającej w przetwarzaniu:
Formularze wniosków i podań do Oddziału Higieny Komunalnej w PSSE RzeszówInformacja w sprawie ekshumacji zwłok i szczątków ludzkich.

Formularz podania o wydanie opini dla imprezy masowej:


Formularz podania o wydanie opini dla obiektu hotelarskiego:


Oświadczenie ws. wydania zezwolenia na ekshum. i przewóz zwłok na terenie Polski:


Formularz podania o wydanie zezwolenia na ekshum. i przewóz zwłok na terenie Polski:


Formularz podania o wydanie zezwolenia na ekshum. i wywóz zwłok za granicę:Formularze wniosków i podań do Oddziału Epidemiologii w PSSE RzeszówFORMULARZ ZGŁOSZENIA NIEPOŻĄDANEGO ODCZYNU PO SZCZEPIENIU BCG (p/gruźlicy):


FORMULARZ ZGŁOSZENIA NIEPOŻĄDANEGO ODCZYNU PO SZCZEPIENIU INNYM NIŻ BCG:


Tygodniowy, dzienny meldunek o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę:
Formularz zapotrzebowania na preparaty szczepionkowe:Formularze podań do Sekcji Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego PSSE w RzeszowieFormularz podania o wydanie opinii dla uzgodnienia projektu budowlanego:


Formularz podania o wydanie opinii dla niektórych obiektów obrotu lekami:


Formularz podania o wydanie opinii co do uzytkowania obiektu:Liczba odwiedzających: 65579