Logo
POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W RZESZOWIE

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie

INSTRUKCJA W SPRAWIE WYMAGAŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH ORGANIZOWANYCH STACJONARNYCH OBOZÓW POD NAMIOTAMI:druk


PORADNIK DO OCENY HIGIENY PROCESU NAUCZANIA:

druk


Arkusze ocen higiny procesu nauczania:

OSH-1_arkusz_INFO

OSH-2_Dzieci_5-6 letnie

OSH-3_Edukacja wczesnoszkolna_Klasy_1-3

OSH-4_KLASY_4-6

OSH-5_OGOLNOSZKOLNE

OSH-6_Arkusz_pytan_do_dyrektora

OSH-4_KLASY_4-6

Liczba odwiedzających: 65592