Logo
POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W RZESZOWIE

Sczepienia

OBOWIĄZUJĄCY NOWY ZNAK ZAKAZU PALENIA

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 298 z 2016 r. poz. 960, 1331), mówiącej m. in. O zakazie używania e-papierosów powstała potrzeba stworzenia nowego znaku zakazu palenia.

Zgodnie z art.5, ust. 1a: „ Właściciel lub zarządzający obiektem lub środkiem transportu,
w którym obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych, jest obowiązany umieścić w widocznych miejscach odpowiednie oznaczenie słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych na terenie obiektu lub w środku transportu, zwane dalej „informacją o zakazie palenia”.

Tekst alternatywny


Liczba odwiedzających: 52711