POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W RZESZOWIE

Ważne tematy

Informacja


W PPSE w Rzeszowie prowadzona jest Księga Rejestrowa – rejestr zbioru danych na podstawie art. 36a ust. 9 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.(Dz. U. z 2015r. poz. 2135, ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015r. w sprawie sposobu prowadzenia przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji i rejestru zbiorów danych. (Dz. U. z 2015r., poz. 719).


Księga Rejestrowa znajduje się w siedzibie Administratora Danych Osobowych - Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie, ul Dąbrowskiego 79a u Administratora Bezpieczeństwa Informacji w pokoju nr 19, I p.

Liczba odwiedzających: 11390