POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W RZESZOWIE

Ważne tematy

Informacje dotyczące rozpoczętego sezonu kąpieliskowego 2017r. znajdują się w poniższych odnośnikach:

https://sk.gis.gov.pl/

https://wsse.rzeszow.pl/nadzor-sanitarny/oddzial-higieny-komunalnej/serwis-kapieliskowy

Liczba odwiedzających: 24696