POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W RZESZOWIE

Ważne tematy

KĄPIELE W FONTANNACH ZAGROŻENIEM DLA ZDROWIA

W fontannach można zarazić się różnymi bakteriami, pasożytami, glonami i nabawić się grzybicy. Efektem takiej „ochłody” może być nawet zatrucie pokarmowe.

Najczęściej są one pochodzenia zwierzęcego, bowiem ptakom czy bezpańskim psom i kotom fontanny służą za wodopój, kąpielisko, często za toaletę. W przypadku gdy zbiornik tego rodzaju wykorzystywany jest jako brodzik (co nie powinno mieć miejsca) do wody mogą przenikać bakterie i grzyby będące składnikami mikroflory powłok ciała ludzkiego.

WAŻNE:
Zagrożenie dla zdrowia mogą wiązać się przede wszystkim z piciem wody z fontanny/zbiornika, ale także z kąpielą lub zabawą w wodzie.

Fontanny, których elementem jest ogólnodostępny otwarty zbiornik wody, do którego powraca woda z wyrzuconego pod ciśnieniem strumienia może podlegać skażeniu fekalnemu mikroorganizmami obecnymi w odchodach zwierzęcych miedzy innymi E-coli, enterokoki jak również w wodzie mogą być obecne wirusy (enterowirusy, norowirusy) oraz pierwotniaki pasożytnicze (Giardia, Cryptosporidium). W przypadku fontanny z systemem recyrkulacji wody mogą one być obecne również w strumieniu wody fontanny.PONADTO:

Fontanny są źródłem aerozolu wodnego, który może nieść za sobą zanieczyszczenia mikrobiologiczne. Istotnym zagrożeniem może być występowanie w aerozolu bakterii z rodzaju Legionella, które w przypadku inhalacji mogą prowadzić do zachorowań na legionelozę (przebiegającą jako zapalenie płuc lub gorączka Pontiac). Skażenie aerozolu wodnego jest wynikiem kolonizacji przez bakterie Legionella instalacji wodnej fontanny, czemu sprzyja temperatura wody wynosząca 25-450C.

Pieczę nad fontannami sprawują urzędy miejskie, straż miejska ewentualnie policja.

Kąpiel w miejskiej fontannie może być traktowana jako wykroczenie i podlegać karze grzywny.

Ryzyko zakażenia skutecznie minimalizuje okresowa kontrola stanu instalacji wodnej, połączona z usuwaniem ewentualnego biofilmu, utrzymywanie temperatury wody na poziomie poniżej 200C, dezynfekcja wody (związki chloru, promieniowanie UV).

Fontanny nie są przystosowane do rekreacji wodnej także pod względem konstrukcji, dlatego łatwo o różnego rodzaju złamania i inne poważne urazy.

W związku z tym szczególnie prosimy rodziców o uważną opiekę nad dziećmi podczas wypoczynku w pobliżu takich obiektów.


Liczba odwiedzających: 24696